За да конфигурирате електронната поща на вашия смартфон с операционна система Android 4.1.2 Jelly Bean влезте в менюто Email.

Въведете вашия мейл адрес и паролата за него, след което натиснете „Следващ“ (Next).

Изберете протокола, който ще ползвате (POP3 или IMAP).

На следващата стъпка се конфигурира Входящият сървър (Incoming Server).

Потребителско име – въведете мейл адреса, който искате да ползвате
Парола – въведте паролата за вашия мейл
IMAP сървър – mail.host.bg
Тип на защита – изберете дали да използвате защитена или нормална връзка към мейл сървъра.
Префикс на IMAP пътя – не редактирате тази настройка.

– ако желаете да използвате защитена връзка изберете SSL (Приемане на всички сертификати). Портът трябва да се промени автоматично в зависимост от това дали ползвате POP или IMAP.
За POP протокол портът е 995 (въведете го в секцията „Порт“ ако не се промени автоматично)
За IMAP протокол портът е 993 (въведете го в секцията „Порт“ ако не се промени автоматично)

– ако желаете да използвате нормална връзка изберете „Без
За POP протокол портът е 110 (въведете го в секцията „Порт“ ако не се промени автоматично)
За IMAP протокол портът е 143 (въведете го в секцията „Порт“ ако не се промени автоматично)

След като въведете настройките, изберете „Следващ“ (Next).

В следващата стъпка се конфигурира Изходящия сървър (Outgoing Server).

SMTP сървър – въведете mail.host.bg
Тип на защита – изберете дали да използвате защитена или нормална връзка към мейл сървъра.
Изисква регистрация при влизане (Require sign-in) – задължително поставете отметка, за да се идентифицирате пред мейл сървъра, когато изпращате писма.
Потребителско име – въведете мейл адреса, който искате да ползвате
Парола – въведете паролата за вашия мейл

Изберете TLS (Приемане на всички сертификати), в полето „Порт“ въведете 587 (ако не се промени автоматично).

След като въведете настройките, изберете „Следващ“ (Next).

На следващия екран посочете през какъв период искате телефонът да проверява за нови писма.

В последната стъпка трябва да зададете име на акаунта (по желание) и име което да се визуализира когато изпращате писма от този акаунт. След като ги запишете натиснете „Готово“ (Done).

! Използването на SSL (Приемане на всички сертификати) или TLS (Приемане на всички сертификати) връзка и съответните портове е решение на проблема с неработещ порт 25 за изходящ сървър, който е често срещан, тъй като някой мобилни оператори блокират този порт.