Насочването на домейн име чрез А-запис към някакъв IP-адрес става от модул „DNS администрация„. От същия модул се правят MX-записи за насочване към даден email сървър и CNAME-записи за насочване към канонични имена.

Модул „DNS администрация“ от контролния панел на домейна е аналогичен на модул „DNS администрация“ от контролния панел на домейн + хостинг.