След като сте направили заявка за покупка на домейн, тази заявка се пази един месец и след това се изтрива, т.е. трябва да платите в едномесечен срок или след това да пуснете нова заявка.Имайте предвид, че заявката не означава запазване на домейна и че ако решите да отложите плащането за по-късно, през това време някой друг може да регистрира желания от вас домейн, който фактически не е платен и е свободен за продажба.