Препоръчително е за имена на вашите директории и поддомейни да използвате пълни ключови думи, а не съкращения. Например ако имате директория или поддомейн с информация за България, за да акцентирате върху ключовата дума „Bulgaria“ е по-добре те да изглеждат така

bulgaria.domain.com
domain.com/bulgaria

отколкото така:

bg.domain.com
domain.com/bg

Ако наименованието на директорията ви е съставено от 2 или повече ключови думи е препоръчително да ги разделите с тире и то с горно тире, а не с долно, т.е.

domain.com/directory-name

а не

domain.com/directory_name

Разбира се не само наименованията на папки и поддомейни, но и самите домейн имена имат известно значение за SEO. Препоръчително е при избора на домейн, по възможност и според замисъла на проекта, да се избере име, което включва в себе си основната ключова дума или основните 2-3 ключови думи. Повече за избора на домейн може да прочетете в папка Избор на най-подходящ домейн и на страница Название на електронния бизнес.