Едно от основните правила при избор на домейн е той да бъде максимално кратък. Затова когато се комбинират 2 или повече думи е препоръчително, ако е възможно, поне едната от тях
да бъде с дължина 2-3 букви. По-долу следва списък с най-употребяваните в речта 2- и 3-буквени думи в английския език.

Тъй като повечето думи в английския език имат повече от едно значение, а не всичките от тях са описани в настоящия кратък речник, препоръчително е преди да се използва някоя от думите за включване в домейн име, да се проверят всичките й значения в речника.

ace – асо
act – действие, действам
ad – обявление, реклама (съкр)
add – добавям, прибавям
ado – суетня, врява
age – възраст
ago – преди
aid – помагам, подкрепа
ail – измъчвам, безпокоя
aim – стремя се, цел, прицел
air – въздух, въздушен
ale – бира
all – всеки, всичко, целия
and – и
any – всеки, който и да е
ape – маймуна
apt – способен, склонен (към)
arc – дъга (волтова)
arm – 1.ръка 2.оръжие
art – изкуство
as – като, както
ash – пепел
ask – питам, моля, искам
asp – трепетлика
ass – магаре
at – при, в, на, у
awe – благоговение, страхопочитание
awl – шило
ax – брадва
bad – лош
bag – чанта
ban – забрана, анатемосване, запрещение
bar – бар
bat – прилеп
bay – залив
be – да бъдеш, бъди
bed – легло
bee – пчела
beg – моля, прося
bet – бас, облог
bib – лигавче
bid – 1. моля, заповядвам 2. предлагам цена
big – голям
bin – сандък, кофа за смет
bit – парче, късче
bob – момче
bog – блато, тресавище
bow – дъга, арка, лък
box – 1. кутия 2.кабина 3.боксирам се
boy – момче
bra – сутиен
bud – пъпка, напъпвам
bug – бръмбар, дървеница
bun – 1. кифла 2. кок
bur – бодил, репей
bus – автобус
but – но, само че, освен
buy – купувам
by – чрез, през, до, при, по
cab – файтон, такси
can – мога
cap – каскет, кепе
car – кола, автомобил
cat – котка
caw – грача, грачене
cob – кочан, буца
cod – моруна
cog – зъбец
con – уча, заучавам
coo – гукам, гукане
cop – полицай
cot – къщичка, детска кошара
cow – крава
coy – скромен, свенлив
cry – викам, плача
cub – зверче /мече, вълче и т.н./
cue – 1.загатване, намек 2 билярдна щека
cup – купа, чаша
cur – 1. пес 2. грубиян
cut – режа, кроя
dad – татко
dam – 1. язовир 1. бент, заприщвам с бент
day – ден
den – бърлога, леговище
dew – роса
die – умирам
dig – копая, ровя
dim – неясен, смътен, замъглен
din – врява, шум
dip – 1. потапям (се) 2. греба 3. черпя
do – правя, върша
doe – сърна
dog – куче
dot – точка
don – професор
dry – сух, суша
due – 1. такса, внос 2 дължим, очакван
dub – посвещавам в рицарство, прен. – кръщавам
dud – 1. неизбухнал снаряд 2. неуспех 3. нещо, което не върши работа
dye – боя, боядисвам
ear – 1. ухо, слух 2. житен клас
eat – ям
ebb – отлив, оттегляне
eel – змиорка
egg – яйце
elf – фея
elk – лос
elm – бряст
eke – донаждам, изкарвам
end – край, завършек
err – греша
eve – вечер
eye – око
ex – 1. франко 2. бивш
fad – прищявка, каприз
fag – тежка работа, трудя се
fan – 1. запалянко 2. вея, раздухвам
far – надалеч
fat – 1. дебел, тлъст 2. мазнина
fee – такса, хонорар
fen – блато, мочур
fey – обречен на смърт, умиращ
few – няколко, малко
fib – лъжа
fig – смокиня
fin – перка на риба
fir – ела, чам
fit – годен, способен
fix – прикрепям, фиксирам
fly – 1. муха 2. летя
fob – 1. джобен часовник, ланец 2. измамвам
foe – враг (поет.)
fog – мъгла, замъглявам
for – за
fop – конте, глупак
fox – лисица
fro – в to and fro – напред-назад
fry – 1. пържа (се)2. дребна риба
fun – шега, забава
fur – кожа с козината, кожени дрехи
gab – дърдоря, дърдорене
gad – шляя се, скитам се
gag – 1. шега, номер 2. запушвам уста
gap – празнина, дупка
gas – газ, бензин
gay – 1. весел, ярък 2. хомосексуалист
gem – 1. скъпоценен камък 2. „бисер“
get – вземам, печеля
gin – 1. джин 2. капан, примка
gig – 1. двуколка 2. тясна дълга лодка
go – отивам, вървя
gob – слюнка
God – Бог, Господ
gum – лепило, клей
gun – пушка, оръжие
guy – 1. човек, момче 2. плашило
gym – гимнастика (съкр)
hag – вещица
ham – шунка
hap – случка, щастлива случайност
hat – шапка
haw – глогина
hay – сено
he – той
hem – ръб, подгъв, поръбвам
hen – кокошка
her – нея, неин
hew – сека, дялам
hey – хей!
him – него, го
hip – 1. бедро 2. шипка (плод)
his – негов
hit – 1. удар, удрям 2. успех, „удар“
hoe – мотика
hog – свиня, шопар
hop – 1. хмел 2. скачам
hot – горещ
how – как
hub – център, главина
hue – краска, нюанс
hug – прегръдка
hum – бръмча, тананикам
hut – колиба
ice – лед, сладолед
icy – леден
if – ако
ill – болен
imp – дяволче, палавник
in – във, у, през
ink – мастило
inn – хан, гостилница
ion – йон
irk – отегчавам
is – е
it – то, него
ivy – бръшлян
jab – ръгам, мушкам
jag – зъбец, нещо остро
jam – 1. мармалад, конфитюр 2. задръстване
jar – рязък шум, дразнене
jaw – челюст
jay – сойка
jet – 1. черен кехлибар 2. изхвърлям струя
jew – евреин
jib – дърпане назад, упорство
jig – бърз танц
job – работа, професия
jog – бутам, ходя, бягам
jot – йота, малко количество
joy – радост
jug – кана, делва
jut – стърча, издавам се
keg – буре
key – ключ
kid – 1. дете 2. шегувам се
kin – семейство, род
kit – чанта с инструменти
lad – момче, момък
lag – влача се, изоставам
lap – 1. обиколкоа 2. скут
law – закон, право
lax – отпуснат
lay – 1. слагам, полагам 2. песен, балада
lee – заслон, завет
leg – крак, бут
let – нека, позволявам
lid – капак, похлупак
lie – 1. лъжа 2. лежа, простирам (се)
lip – устна
log – цепеница, дънер
lop – кастря
lot – жребий, съдба
low – 1. нисък 2. низш 3.скромен 4 муча, мучене
lug – влача
lye – луга
mad – луд
man – мъж, човек
men – мъже, хора /мн.ч./
map – карта
mar – развалям, повреждам
mat – покривка, подложка
may – може, нека, разрешено е
May – месец май
mew – 1. чайка 2. мяукане
mid – междинен, среден
Mr – господин (съкр)
Mrs – госпожа (съкр)
mix – смесвам, омесвам
mob – тълпа
mop – подомиячка, парцал, бърша с парцал
moo – муча
mow – кося
mud – кал
mug – 1. лице, мутра 2.голяма чаша
my – мой, моят
nab – пипвам на местопрестъление, улавям
nag – 1. конче 2. заяждам се
nap – 1. дремя, дрямка 2. мъх на плат
nay – 1. нещо повече 2. не
net 1. мрежа 2. нето
new – нов
nib – писец
nip – щипя, хапя, режа
nix – нищо, не
no – не
not – не, не е
nod – кимам, кимване, клюмам
now – сега
nun – монахиня
nut – 1. орех 2. гайка 3. конте
oak – дъб
oar – гребло, весло
oat – овес
odd – 1. нечетен, тек 2. особен, странен
ode – ода
of – на, за, с, от
off – от, на разстояние
oil – масло, петрол
OK – о’кей, добре
old – стар
on – на, върху, по, за, в
one – едно
or – или
orb – кълбо, сфера
ore – руда
our – наш
out- вън
owe – дължа
owl – бухал
own – собствен
ox – вол
pad – 1. тефтерче 2. подложка
pal – приятел, другар
pan – тиган, тава
par – средно ниво
pat – плясване, потупване
pap – каша /за деца и болни/
paw – лапа
pay – плащам
pea – грах
peg – закачалка, защипвам, закрепвам
pen – писалка, химикал
per – по, чрез, на
pet – любимо животно, домашен любимец
pie – плодов сладкиш, пай
pig – прасе
pin – карфица, забождам
pit – дупка, яма, шахта
ply – гънка, нишка
pod – шушулка, лющя, беля
pop – изгърмявам
pot – гърне, съд, тенджера
pry – надзъртам, любопитствам
pub – кръчма, локал
pun – каламбур
pup – 1. кученце 2. глупак
put – слагам
rag – парцал
ram – овен
rap – почукване, потупване
rat – 1. плъх 2. ренегат
raw – суров, необработен
ray – лъч, излъчвам
re – относно
red – червен
rib – ребро
rid – освобождавам, избавям
rig – снабдявам, съоръжавам
rim – 1. ръб 2. перваз 3. рамка, ограждам
rip – дера, цепя, поря
rob – грабя, ограбвам
rod – 1. пръчка, тояга, жезъл
roe – сърна
rot – гниене, гния
row – ред, редица
rub – трия, търка, разтривам
rue – съжалявам, разкайвам се
rug – килимче
run – тичам, движа се
rye – ръж
rut – 1. коловоз 2. възприета практика, рутина
sad – тъжен, мрачен
sag – хлътвам, накланям се
sap – сок на дърво
saw – трион, режа с трион
say – казвам
sea – море
see – 1. виждам 2. разбирам
set – 1. залез, залязвам 2. сервиз 3. апарат
sew – шия, зашивам
sex – секс, пол
she – тя
shy – срамежлив, стеснителен
sib – роднина
sin – грях
sip – отпивам, глътка
sir – сър, господин
sit – седя
six – шест
ski – карам ски
sky – небе
sly – хитър, лукав
so – така, така че, и тка
sob – ридая, хълцам
sod – земя (поет)
son – син
sow – 1. свиня 2. сея, посявам
spa – курорт с минерални бани
spy – шпионин
sty – кочина
sue – давам под съд
sum – сума, сбор
sun – слънце
sup – 1. глътка, отпивам 2. вечерям
tab – 1. петлица, ушенце 2. слагам етикет
tag – етикет, слагам етикет
tan – 1. жълто-кафяв цвят 2 дъбилно в-во
tap – 1. кран, чешма 2. потупване, почукване
tar – катран, смола, насмолявам
tax – данък, налог
tea – чай
ten – десет
the – пълен член -ът, -ат, -ят
tie – връзвам, вратовръзка /прен. – връзки/
tin – калай, тенеке, калайдисвам
tip – 1. бакшиш, давам бакшиш 2. навеждам се, изсипвам
tit – синигер
to – към, за, до, по, за да
toe – 1. пръст 2. ритам
tog – дреха, обличам се
tom – мъжко животно
ton – тон /мярка/
too – 1. също и 2. твърде
top – връх
tot – 1. детенце 2. чаша алкохол 3. събирам, възлизам
tow – тегля
toy – играчка
try – опитвам, пробвам
tub – 1. ваба 2. бъчва
tug – тегля, влача
two – две
up – горе, нагоре
ups – опа!
us – нас
use – ползвам, използвам
urn – урна, самовар
van – фургон, затворена кола
vat – каца, бъчва
vex – досаждам, дразня
via – през
vie – съпернича
vim – енергия (разговорно)
vow – клетва, обет, заричам се
wad – 1. вата, тампон 2. (амер.) сноп банкноти
wag – клатя (се), въртя (се)
wan – бледен, изморен
war – война
wax – 1. нараствам 2. разгневяване
way – път
we – ние
web – паяжина, мрежа
wed – венчавам се, съединявам се
wee – мъничък
wen – подкожна тлъстина
wet – мокър, влажен
who – кой
why – защо
wig – 1. peruka 2. skarwam se, poricawam
win – печеля, побеждавам
wit – ум, остроумие, духовитост
wo – стой
woe – беда, неволя, нещастия
woo – обикалям, ухажвам, гоня, домогвам се
wry – крив, кисел (за лице), ироничен
yap – джафкам
yea – да (разг)
yes – да
yet – все още
you – ти
zoo – зоологическа градина