1st – First – Първи, Пръв
2nd – Second  – Втори
2 – to – към, за, в, до
2day – Today – Днес
365 – Whole Year – Цяла Година
3W – World Wild Web – Уеб, Интернет
24-7 – 24 hours, 7 days – 24 часа, 7 дни
24h (24hr) – 24 hours – 24 часа
4 – For – За
ABC – Alphabet – Азбука
Ad(s), Adv, Advert – Advertisement(s) – Реклама(и) / Обява(и)
Admin – Administrator – Администратор
Acad – Academic – Академичен
AM – Ante Meridiem – Преди обед
BB – Bed & Breakfast – Легло и Закуска (в хотел)
BG – Bulgaria(n) – България, Български
B2B – Business to Business – Бизнес към Бизнес
Biz – Business – Бизнес
CC – Credit Card – Кредитна Карта
Com (Comm) – Commercial – Търговски
Co (Coop) – Cooperation – Коопеация
Corp – Corporation – Корпорация
DB – DataBase – База Данни
Dir – Directory – Указател , Справочник
Doc(s) – Document(s) – Документ(и)
Dev – Development – Развитие
Dr – Doctor – Доктор / Лекар
е (e-) – Electronic – Електронен
e-Biz (eBiz) – Electronic Business – Електронен Бизнес
е-Com (eCom, eComm) – Electronic Commerce – Електронна Търговия
Edu – Education – Обучение
е-Mail (eMail) – Electronic Mail – Електронна Поща
е-Zine (eZine) – Electronic Magazine – Електронно Списание
е-Shop (eShop) – Electronic Shop – Електронен Магазин
е-Store (eStore) – Electronic Store – Електронен Магазин (Склад)
е-Buy (eBuy) – Electronic Buy – Електронна Покупка
Econ – Economy, Economics – Икономика
EU – European Union, Europe – Европейски съюз, Европа
Euro – European – Европейски (ска, ско)
FAQ (FAQs) – Frequently Asked Questions – Често Задавани Въпроси
F2F – Face to Face – Лице в Лице
Fed – Federation – Федерация
Glo – Globalization, Global – Глобализация, Глобален
Gov – Government – Правителство
Gym – Gymnastic – Гимнастика, Спорт
h (hr) – hour – час
HTML – HyperText Markup Language – ХиперТекстов Език за Маркиране
HTTP – HyperText Transfer Protocol – ХиперТекстов Протокол за Пренасяне
i (i-) – Internet – Интернет, Интернетен
i-Net (iNet) – Internet – Интернет
i-Biz (iBiz) – Internet Business – Интернетен Бизнес
i-Com (iCom, iComm) – Internet Commerce – Интернетна Търговия
i-Shop (iShop) – Internet Shop – Интернетен Магазин
i-Store – (iStore) Internet Store – Интернетен Магазин (Склад)
i-Buy – (iBuy) Internet Buy – Интернетна Покупка
Id – Identify, Identiyi – Идентичност, Идентифицирам
Img – Image – Образ, Изображение
Info – Information – Информация
Inc – Incorporation – Корпорация, Обединение
Ins – Insurance – Застраховка
Int – Integration, Integrated – Цялостен, Единство
Intel – Intelligence – Разузнаване, Интелигентност
Inv – Investment – Инвестиция, Капиталовложение
KW – Key Words – Ключови Думи
Lab – Laboratory -Лаборатория
Lib – Library – Библиотека
Lit – Literature – Литература
Ltd – Limited Trade – ООД
Loc – Location, Local, Locality – Направление, Местен, Местност
Max – Maximum – Максимално
Min – Minimum – Минимално
MLM – Multi Level Marketing – Мулти Левъл (пирамидален) Маркетинг
Med – Medical – Медицински
Mr – Mister – Господин
Mrs – Mistress – Госпожа
Mil – Military – Военен
MP3 – – Формат на Музикален Файл
Net – Network – Мрежа
N1 (No1) – Number 1 – Номер 1
Nom – Nomination – Назначение, Определение, Избор
OKay (OK) – All Correct – Всичко е наред, Добре, Отлично
OL – OnLine – Онлайн, В Интернет
Opp (Op) – Opportunity – Благоприятна Възможност
Org – Organization – Организация
Pcg (Pcgs) – Package(s) – Пакет(и)
Pgs – Pages – Страници
Per (Perf / Pers) – Perfect / Personal – Перфектен / Личен
Pro (Prof) Professional Професионален
Prog – Programme / Programming – Програма / Програмиране
Pic(s) – Picture(s) – Снимка, Картинка
Pop – Popular – Популярен / Народен
Prom (Promo)- Promotion, Promote – Реклама, Промоция, Подпомагане
Pros – Prospectus / Prosperity – Проспект, Каталог / Благополучие
Prov – Province / Provide – Област, Провинция / Доставяне, Снабдяване
Psy – Psychology – Психология
PM – Post Meridiem – След обяд
PO – Post Office – Пощенска Станция
Rev – Revenue – Приход, Доход
Reg – Register – Регистър, Записвам, Регистрирам
Sat – Satellite – Сателит
Sec – Secure, Security – Сигурен, Безопасност
SOS – – Зов/Сигнал за Помощ
Sys – System(atic) – Система(тичен)
Soft – Software – Софтуер, Програмно Осигуряване
Sub – Subject – Тема, Предмет
TV – Television – Телевизия
Tel (Phone) – Telephone – Телефон
Trans – Transport(ation) – Транспорт
Tour – Tourism, Tourist – Туризъм, Туристически
U – You – Ти, Тебе
URL – Uniform Resource Locator – Уеб Адрес
Uni – University / Union, United – Университет / Обединение, Обединен
v (v-) – Virtual – Виртуален
v-Shop (vShop) – Virtual Shop – Виртуален Магазин
v-Store (vStore) – Virtual Store – Виртуален Магазин (Склад)
v-Reality – (vReality) – Virtual Reality – Виртуална Реалност
VIP – Very Important Persons – Много Важни Личности, ВИП
Vac – Vacation – Ваканция
YP – Yellow Pages – Жълти Страници
WWW – World Wild Web – Уеб, Интернет
W3 – World Wild Web – Уеб, Интернет
Web – World Wild Web – Уеб, Интернет
WS – Web Site – Уеб Сайт
Wiz – Wizard – Магьосник
XXX – Porno, Erotic, Sex – Порно, Еротика, Секс
X3M – Extreme – Краен, Екстремен
Zoo – Zoological – Зоологически, За Животни

Това не са всички съкращения в английския език, нито всички, които се ползват в интернет. Но са най-популярните съкращения, влезли в интернет-жаргона и разбираеми за почти всички интернет потребители от всички краища на света.

Този списък може да бъде полезен при намирането и регистрирането на най-подходящия за определена цел домейн като се намери нужното съкращение и се комбинира с други съкращения или думи. Да предположим, че трябва да се направи литературен сайт или портал. В такъв случай основните ключови думи са  „Литература“ – Literature (Lit) и „Библиотека“ – Library (Lib). Вариантите за домейн могат да бъдат:

LitWS.com/net/biz/info
LitDir.com/net/biz/info
LitOL.com/net/biz/info
LitOnline.com/net/biz/info
vLitLib.com/net/biz/info
WebLitPortal.com/net/biz/info
Web-Lit.com/net/biz/info
LitInfoOnline.com/net/biz/info
LitInfo-Online.com/net/biz/info
AllLit.com/net/biz/info
AllLitInfo.com/net/biz/info
LitLib.com/net/biz/info
Lit-Lib.com/net/biz/info
LitLibrary.com/net/biz/info
Lit-OL.com/net/biz/info
Lit-Online.com/net/biz/info
eLitPortal.com/net/biz/info
i-Lit.com/net/biz/info
WWWLitDir.com/net/biz/info
W3Lit.com/net/biz/info
MyLitSite.com/net/biz/info
Lit4U.com/net/biz/info

и т.н.

Разбира се може да се използват и целите основни ключови думи Literary (литературен), Literature (литература) и Library (библиотека), като се добавят към тях съкращения и/или думи.