Една от често срещаните грешки е превишаване на максималния брой заявки към базата данни. В този случай съобщението е подобно на следното:

SQL Error : 1226 User ‘username’ has exceeded the ‘max_questions’ resource (current value: 150 000)

Максимумът на заявките към базата данни за даден потребител е ограничен до 150 000 на час. При превишаване на този лимит MySQL започва да отказва заявките. За да превишите този лимит страницата ви трябва да генерира огромен трафик от стотици хиляди посетители дневно. Обикновено проблемът не е в многото посещения, а в неоптимизирани скриптове. Възможна причина за претоварване, освен наистина много заявки, е въртене на mysql_заявка в някакъв вътрешен цикъл. Броячът на заявки се рестартира на всеки кръгъл час.

Най-често срещаните грешки при ползване на MySQL са описани в секцията Common Errors When Using MySQL Programs на https://dev.mysql.com/:

Access denied
Can’t connect to [local] MySQL server
Client does not support authentication protocol
Password Fails When Entered Interactively
Host ‘host_name’ is blocked
Too many connections
Out of memory
MySQL server has gone away
Packet too large
Communication Errors and Aborted Connections
The table is full
Can’t create/write to file
Commands out of sync
Ignoring user
Table ‘tbl_name’ doesn’t exist
Can’t initialize character set
File Not Found

Връзки към страниците с подробно описание на всеки един от проблемите и начини за решаването им се намират на адрес:
https://dev.mysql.com/doc/mysql/en/common-errors.html

Списък с MySQL Error Messages може да намерите на адрес:
https://dev.mysql.com/doc/mysql/en/error-handling.html

Информация за проблема можете да получите от MySQL лог файловете. Извлечение от MySQL лог файловете можете да поискате от Техническата поддръжка на Host.bg

Ако смятате, че проблемът е в самия софтуер (сървър или клиент) може да изпратите bug report доhttps://bugs.mysql.com/, като опишете точно и подробно проблема, симптомите му и т.н., както и защо смятате, че MySQL е причина за появата му.