• MySQL база данни

MySQL е най-популярната система за управление на бази данни с отворен код. SQL е съкращение от Structured Query Language (Структуриран език за заявки), предназначен за създаване, обработка и четене на бази данни, които представляват пакети от свързана информация, съхраняванa в таблици.

MySQL поддържа интерфейси за достъп от множество програмни езици – C/C++, Java, Perl, Python, но най-често се използва в комбинация с езика PHP.

MySQL широко се използва при изграждането на уеб сайтове, особено такива с по-голям обем информация, изискваща бързо четене и обработка. Повече за MySQLможете да намерите в страницата на разработчика www.mysql.com

  • Създаване на база данни?

Това става по пътеката Databases / MySQL Databases / Create New Database (cPanel) или Хостинг / MySQL бази данни / Създаване на нова MySQL база (Hostbg панел).

За всяка база данни е необходимо да има създаден поне един потребител, който да има достъп до нея. Това става в сектор Add New User в същия модул. След това потребителят трябва да бъде свързан с базата данни от сектор Add User To Database (cPanel).

В Hostbg панел поребителите за базите данни се създават в таб Потребители в същия модул, а свързването на такъв потребител с базата данни става заедно с нейното създаване – виж илюстрацията:

  • Управление на базите данни

Във всеки контролен панел има осигурен достъп до phpMyAdmin в модула за базата данни.

  • Още информация

Колко бази данни мога да създам?

Мога ли да закупя допълнителни бази данни?