Всеки домейн в мрежата е уникален – не съществуват две напълно еднакви домейн имена.