Едната възможност е да паркирате единия домейн към другия. По този начин вторият ви домейн ще отваря същата страница като първият и ще има същите „права“ – например ще можете да правите пощи към него и при използване ще показва пълния адрес на директориите и файловете.

Другата възможност е да се изтрие хостинга на първия домейн и да се пусне хостинг на втория. При това положение ще бъде необходимо предварително да изтеглите сайта си и след това да го заредите на новия хостинг.