При необходимост от повече бази данни можете да наемете по-висок план.  Вижте броя на базите данни включени в хостинг плановете