Да, можете да регистрирате например домейн за 3 години с хостинг за 1 година и т.н.

По всяко време можете да удължите който и да е абонамент за произволен период с минимална продължителност един месец.