httpd.conf е част от базовата сървърна конфигурация и затова е достъпен само за администратор на системата.

Може да приложите индивидуални сървърни опции към вашите директории посредством .htaccess файл. Опциите които посочите в него се изпълняват с по-висок приоритет.

Подробна информация за работа с .htaccess може да видите в сайта на Apache на адрес:https://httpd.apache.org/docs/howto/htaccess.html

Информация на български вижте на страница Какво е .htaccess файл и как да го ползвам?