Да, можете да използвате пощенски програми като:

Outlook
Windows Live Mail
Outlook Express
Mozilla Thunderbird
Opera
и т.н.

Адресите на „Incoming server“ и „Outgoing server“ са указани в писмото, изпратено при активиране на хостинга.

!НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ да изберете настройката „My SMTP server requires authentication“ за да можете да изпращате поща. За подробности, вижте страниците за: Настройки на e-mail програми.

Ако сте направили съответните настройки, но продължавате да имате проблем с получаването или изпращането, проверете препоръките от страница: Проблеми при ползването на мейл програми