Да, можете да имате например 2 форума в 1 MySQL база данни. Това е възможно, тъй като в една база данни могат да се направят практически неограничен брой таблици. В тези случаи е необходимо таблиците за различните приложения да се наименоват с различен префикс, например  forum1_phpBB…, forum2_phpBB… и т.н. и да се посочи в настройката на форума една и съща база данни с един и същ потребител.