За да можете да инсталирате някой от предлаганите скриптове (електронен магазин, форум, блог, галерия или скрипт за управление на съдържанието) в основната директория /www/root/, тази директория трябва да е празна. Това разбира се важи и за всички останали директории, където се опитате да инсталирате софтуера. Необходимо е да изтриете всички файлове и папки от директорията, включително разбира се и файла index.html/php или какъвто друг начален файл имате. Едва след това ще можете да инсталирате скрипта в папка /www/root/, като по този начин посетителят ще отваря скрипта още с написването на адреса на вашия домейн – domain.com, без да е необходимо да отваря някакъв линк от типа domain.com/folder.