Можете да дадете на свой сътрудник достъп до конкретна база дании, без той да има достъп до останалите части от хостинга, до другите бази данни и изобщо до контролния панел. Първо трябва да създадете база данни, защитена със съответните потребителско име и парола през модул MySQL бази данни на контролния панел. След това можете да предоставите името и паролата на сътрудника си. Сътрудникът ви трябва да влезе на страницата със сървърния адрес, като към името на сървъра добави /sql/, например ако сървърът е myserver.host.bg адресът ще бъде

https://myserver.host.bg/sql/

Ще се отвори страница, в която сътрудникът ви трябва да напише в съответните полета потребителското име и паролата за конкретната база данни.