Някои от „традиционните“ търсещи машини все още обръщат внимание на метатаговете, по-специално на метатага за описание (discription) и на метатага за ключови думи (keywords).

В метатага за описание се пише кратно описание на страницата, не повече от 120-150 символа.

В метатага за ключови думи се пишат отделени със запетаи най-важните ключови думи, които имат отношение към съдържанието на страницата, като общата им дължина трябва да бъде не повече от 500-600 символа. Една и съща ключова дума не трябва да се повтаря повече от 3 пъти.

Препоръчително е да се използват и още няколко метатага:
– robots, който указва на търсещите машини кои точно части от документа да индексират. Препоръчително е на този метатаг да се зададе стойност „all“ или „index, follow“, което указва на търсачките да индексират страницата и да следват връзките от нея към другите страници.
– revisit-after, който указва на търсещите машини в брой дни през колко време да посещават страницата за индексиране на промените в нея.
– cache-control, който указва дали браузъра да кешира страницата или да я извиква всеки път от сървъра, като е препоръчително стойността на този метатаг да бъде „no-cache“, особено ако страницата се обновява често.
– pragma, който указва страницата да не се кешира в прокси сървър. Стойността му е „no-cache“

Трябва да се укаже и езика на който е написан документа. Например ако страницата е на български трябва да се използва charset=windows-1251, ако е на английски – charset=iso-8859-1 и т.н.

За да бъдат изпълнени тези условия секциата head на страницата трябва да изглежда приблизително така:

<html>
<head>
<title>Заглавие с най-важните ключови думи, до 40-50 символа</title>
<meta http-equiv=“content-type“ content=“text/html; charset=windows-1251″ />
<meta name=“description“ content=“Кратко описание на сайта до 120-150 символа.“ />
<meta name=“keywords“ content=“ключови, думи, свързани, със, съдържанието, на, страницата, отделени, със, запетаи, и, с, обща, дължина, до, 500-600, символа, като, една, и, съща, ключова, дума, не, трябва, да, се, повтаря, повече, от, 3, пъти“ />
<meta name=“robots“ content=“index, follow“ />
<meta name=“revisit-after“ content=“15 days“ />
<meta http-equiv=“cache-control“ content=“no-cache“ />
<meta http-equiv=“pragma“ content=“no-cache“ />
</head>
<body>

Основна информация

</body>
</html>