Директориите и файловете на сайта трябва да бъдат качени в папка:
public_html за cPanel
или в папка:
www/root/ за Hostbg panel.

За да се отваря коректно сайта при изписване на адреса в браузъра, в посочената папка трябва да се намира началният файл (index.html, index.php и т.н.).