Пълния локален път до главната директория на един поддомейн е

/subdomain/root ,

където subdomain е вашия поддомейн. Сайтът в тази папка се отваря на адрес:

https://subdomain.domain.com