Можете да настройвате различни параметри на PHP чрез .htaccess файлове. Това се прави с директивите „php_value“ и „php_flag“, като първата се използва за настройки, изискващи параметър число или стринг, а втората за настройки, които могат да бъдат само включени или изключени.

Можете да променяте всички параметри, които са тип PHP_INI_PERDIR или PHP_INI_ALL според страницата от сайта на PHP:
https://www.php.net/manual/en/function.ini-set.php

Например за да изключите register_globals и magic_quotes_gpc, които са включени по подразбиране, създайде .htaccess файл със съдържание:

php_flag register_globals Off
php_flag magic_quotes_gpc Off

За да смените максималния размер на ъплоудваните файлове добавете в .htaccess ред, подобен на този:

php_value upload_max_filesize 8M

!ВАЖНO
Посочените настройки са валидни сами при условие, че имате включен safe_mode.

Ако ръчно сте изключили safe_mode, то конфигурирането става чрез php4.ini (за PHP 4), php52.ini (за PHP 5.2), php53.ini (за PHP 5.3) и  php54.ini (за PHP 5.4).