Тагът за коментар по никакъв начин не влияе на html страниците и не се показва в браузъра.

Този таг е полезен когато на съответните места в една html страница трябва да се запишат различни текстове за обяснение и подсещане.

Например преди началото на някаква таблица в секцията body може да се постави коментар: „Начало на таблица“ или нещо подобно.

Ако този текст се изпише директно в секцията body той ще се появи на екрана. За да остане текста скрит (да не се появи в прозореца на браузъра) трябва да се използва тага за коментар в следния формат:

<!–Коментар, който няма да повлияе на HTML-документа–>

Т.е. коментара трябва да е изписан задължително между следните две форми:

Отляво (в началото) – ъглова скоба, удивителен знак и две тирета (<!–)
Отдясно (в края) – две тирета и ъглова скоба (–>)

ПРИМЕР:

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN“
„https://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd“>

<html>
<head>
<title>Моята първа html страница</title>
<meta http-equiv=“content-type“ content=“text/html; charset=windows-1251″ />
</head>
<body>
<!–Начало на текста–>

Текст
Текст
Текст

<!–Край на текста–>
</body>
</html>