Както регистрацията на нов домейн, така и промяната на неймсървърите и на данни по whois-информацията на съществуващ домейн може да отнеме до 48 часа. Това забавянето се получава по независещи от нас причини свързани с обновяване на домейн информацията ви в световните DNS сървъри.