Нов домейн и промяна на данните по неговата whois-информация може да отнеме до 48 часа.

Забавянето се получава по независещи от нас причини свързани с обновяване на домейн информацията ви в световните DNS сървъри.