Броят на пощенските кутии, които могат да се създадат във всеки акаунт не е ограничен. Заетото или запазеното от пощенските кутии място не може да надвишава предоставеното дисково пространство за избрания абонаментен план.