В лявата колона на контролния панел има индикатори за заеманото дисково пространство от уеб сайтовете, базите данни и електронните пощенски кутии, заедно с размера на свободното място, което може да се разпределя свободно между трите.

Индикатори за заеманото дисково пространство