Както имат значение ключовите думи, големината на отделните страници, броя на връзките, водещи към сайта от външни сайтове, вътрешната обвързаност на страниците и др. фактори, така има значение и самия брой на страниците в един уеб сайт. Търсачките „не харесват“ сайтове, състоящи се само от начална страница (homepage) или с малък брой страници. Повече на брой страници ще ви осигурят по-висок search engine рейтинг. В този случай също не може да се посочи „магическото число“ на оптималния брой страници. Все пак препоръчително е ако е възможно броя на страниците на сайта да не бъде едноцифрено число.