Услугите на Host.bg могат да се ползват от всеки български или чужд гражданин, както и от всяко българско или чуждестранно юридическо лице – фирма, организация и др.

Непълнолетни лица също могат да ползват домейн и хостинг услугите.

Необходимата информация за лицето, което регистрира хостинг пакет и/или домейн е:

– име (задължително)
– адрес
– телефон
– e-mail (задължително)