Размерът на пощенските кутии се определя от потребителя със стъпка 1 мегабайт.

cPanel

Размерът на пощенските кутии е ограничен единствено от параметрите на плана. Броят на пощенските кутии  не е ограничен.

Host.bg panel

Максималният размер на кутиите е различен за различните планове:

Старт хостинг – 1 GB
Персонален хостинг – 2 GB
Премиум хостинг – 4 GB
Бизнес хостинг – 8 GB
Уеб Про хостинг – 12 GB

Броят на пощенските кутии, които всеки потребител може да създаде не е ограничен.