Пълния локален път до главната директория във всеки акаунт е

/www/domain.com/www/root,

където domain.com е вашия домейн.

Например ако в сайта си имате следния адрес

https://www.domain.com/dir/file.php,

тогава пълния път до файла file.php ще бъде

/www/domain.com/www/root/dir/file.php