1. Renewal Grace Period
Този период е с различна продължителност за различните домейн разширения, като в зависимост от Регистрара на домейна, е възможно да липсва такъв период. По време на Подновителния период домейн името се паркира на временна страница, на която се дава информация, че домейнът е изтекъл. Докато домейнът се намира в Renewal Grace Period вие имате възможност да го подновите на обичайната цена, като направите необходимото заплащане чрез някой от начините за плащане и ни уведомите за името си, преведената сума, основанието за плащане и начина на плащане на мейл billing@host.bg. Ако решите да си върнете домейна, след като той вече е навлязъл в Подновителен период, трябва да имате предвид, че след заплащането му ще са необходими от 24 до 48 часа за опресняване на DNS системата. Това означава, че вашият уебсайт ще може да се отваря най-рано 24 часа от подновяването на регистрацията на домейна. През това време е възможно от дадена Интернет локация сайтът ви да се отваря, а от друго място да показва временната страница, на която е бил паркиран.

2. Какво е Domain Backorder?
По време на Подновителния период всеки, който има интерес към домейн името, може да направи заявка за покупката му. лед края на периода (Domain Backorder). В случай, че някой е направил такава заявка, вие вероятно няма да сте в състояние да си върнете домейна след изтичането на Подновителния период и ще го загубите безвъзвратно. Ако изпаднете в тази ситуация единственото, което можете да направите, е да кандидатствате за домейн името отново след изтичане на периода, за който е платен от новия собственик (минимум 1 година).

3. Queued for deletion

Между Renewal Grace Period и Redemption Period обаче може да има период от 7 дни, наречен Опашка за изтриване (Queued for Deletion), в който домейнът не може да бъде подновяван от собственика, нито да се купи от нов собственик. В този период се разглеждат Backorder заявките към домейна. Ако някой е направил Backorder заявка към домейна ви, в този перод той бива уведомен за освобождаването на домейна, за да може да го закупи след изтичането на Опашката за изтриване. В случай, че няма нито една такава заявка (Backorder), домейн името не се освобождава, а навлиза в т.нар. Период на откопуване (Redemption Period).

4. Redemption Period
Периодът на откупуване е с продължителност 30 дни. През Периода на откупуване все още можете да си върнете домейн името, но това струва повече от обичайната цена на домейна и отнема от 24 до 48 часа. През този период единствено настоящият собственик има правото да го откупи.

Ако регистрацията на домейна не бъде възстановена през Периода на откупуване, той навлиза в последния, т. нар. Период на изтриване (Pending Delete Period).

5. Pending Delete Period
Този период е с продължителност от 5 дни до 7 дни, през които домейнът не може да бъде подновяван от собственика, нито да се купи от нов собственик. След изтичането му домейнът става свободен за регистрация.

6. Колко време минава до окончателното освобождаване на домейна?
Общото време, което минава докато домейнът стане свободен за регистрация, е времетраенето на 4-те периода заедно, например за .com домейна общото време е 36 +7+ 30 + 7 = 80, като срокът варира за различните домейни.

Това е валидният сценарий в случай, че:

– домейнът не бъде подновен от собственика по време на Подновителния период (Renewal Grace Period) или Периода на откупуване

или

– по време на Renewal Grace Period не са били направени заявки за покупка на домейна (Domain Backorders) и той не е бил купен веднага след изтичането на периода.

С изтичането на срока на домейна автоматично престават да функционират всички мейли към домейна и всички уебстраници с това име или на поддомейни на името.

За ваше улеснение при желание да подновите услугата след датата на изтичане на домей името, моля своевременно информирайте отдел „Плащания“ на имейл billing@host.bg преди подаването на заявка за подновяване от контролният панел https://admin.host.bg.