Представените материали по PHP са предназначени за юзери, които имат базови познания поHTML, но никога не са се занимавали както с PHP, така и с какъвто и да е друг програмен език. Поне основното познаване на HTML е единственото задължително условие за работа с материалите.

В настоящия справочник са представени основите на PHP като е използван максимално опростен език и са давани прости и лесни за разчитане примери. Силно препоръчително е не само да изчетете, но и да си „поиграете“ с дадения прост примерен код като заменяте различни елементи и стойности, за да видите какви други ефекти могат да се получат.

След като имате базовите познания по езика е препоръчително да се запознаете с официалното ръководство по PHP на адрес www.php.net и с допълнителна литература по PHP.