1. Пълен достъп като „root“ потребител, с който можете да инсталирате и ползвате приложения без намесата на администратор от Host.bg

2. Виртуален сървър с инсталирана операционна система по ваш избор (например Linux Gentoo), ползващ интернет свързаността на Host.bg. От момента, в който получите достъп до сървъра, вие сами поемате администрирането му. Техническата поддръжка на Host.bg отговаря за това сървърът да бъде в хардуерна изправност и да има отлична интернет свързаност.

3. Виртуалният сървър може да бъде администриран през Интернет с приложения като virtualmin, webmin,  SSH или Telnet. Host.bg не осигурява физически достъп до сървърите от съображения за сигурност.

4. Бекъп пространството е на отделен сървър. За достъп до него получавате FTP акаунт.

5. Виртуалният сървър е достъпен директно, без външен firewall, поради което сигурноста на данните ви ще зависи от вашите опит и познания в администрирането му.