Ако получите съобщение

SQL Error : 1226 User ‘…….’ has exceeded the ‘max_questions’ resource (current value: 150 000)

това означава, че сте превишили лимита за брой заявки към базата данни, който е 150 000 заявки на час.

За да превишите този лимит страницата ви трябва да има огромен брой посещения. Обикновено проблемът идва не от посещаемостта на сайта, а е свързан с оптимизирането на даден скрипт, които „навърта“ заявките. Една от възможните причини за претоварването е „въртене“ на mysql_query-та в цикъл.

Проблемът се получава също така при импортирането на голяма база данни с над 150 000 записа. Решението в такъв случай е базата да се експортира с –extended-insert.

Броячът се нулира автоматично на всеки час. Ако броят на заявките е бил превишен и искате броячът да се нулира преди изтичането на текущия час, за да може уеб сайтът да бъде активен отново веднага, трябва да ни пишете на адрес support@host.bg от административния e-mail или от  формата за контакти в секция „Техническа помощ“ в Контролния панел.