Това е директория с ограничен достъп. Ако искате само определени потребители да имат достъп до някои файлове, можете да ги поставите в папка, която да защитите с потребителско име и парола.

Защитени с парола директории можете да правите от модул Защитени директории в контролния панел.

Виж още:

Може ли да създам няколко акаунта за достъпа до една защитена директория?