От 13 ноември 2004 г. влязоха в сила нови правила на ICANN, според които ако заявката за трансфер на домейн не бъде отказана до 5 дни, в такъв случай трансфера на домейна се счита за потвърден. Заключването на домейна за трансфер предотвратява недобросъвестното прехвърляне на домейна от трето лице, което действие е доста разпространено и е известно като domain hijacking (отвличане, отнемане на домейн).

В контролния панел на Host.bg бутона за активиране/деактивиране на забраната за трансфер се намира в модул „Трансфер на домейн“

По подразбиране всеки новозакупен домейн е с активирана забрана за трансфер. Препоръчително е домейна винаги да е заключен за трансфер. Отключването е необходимо само когато смятате да прехвърляте домейна си при друг регистрар.