Host.bg предлага уеб-базирана поща, от която може да четете и изпращате писма с помощта на браузъра (Google Chrome, Firefox или Internet Explorer) без да имате инсталиран пощенски клиент.

В пощенската кутия се влиза от уеб адреса, който ви е изпратен в писмото за активация на хостинга. Името на уеб мейл адреса можете да научите и от вашия контролен панел.

Уеб-базираната поща дава възможност да задавате автоматичен отговор на пристигащите писма, да поставяте автоматично подпис, да прикрепвате файлове към изпращаните писма, да изпращате едно писмо едновременно до множество получатели и др.

Пълна информация можете да намерите в секцията за уеб базирана поща.