Трансферът на домейн представлява прехвърлянето на домейн от една компания-регистрар към друга.

Прехвърлянето на ваш съществуващ домейн от друга домейн-компания към Host.bg става бързо и лесно, без каквото и да е допълнително заплащане или „скрити“ такси. Необходимо е да заплатите единствено цената на домейна за следващия платежен период, като по този начин домейна ви ще бъде удължен с една година.

За да бъде възможно прехвърлянето на домейна е нужно да са изпълнени следните условия:

– домейна да бъде отключен за трансфер
– за всички домейни, с изключение на .eu, e необходимо да ни предоставите ключ за трансфер
– до изтичането на домейна да остават повече от 30 дни
– домейна да е купен или да е прехвърлен за последно преди повече от 60 дни
– по отношение на домейна да няма правни неуредици като спорове за търговски марки и др.

Това не са наши изисквания, а са условия, поставени от  световната организация ICANN (Internet Corporation For Assigned Names and Numbers).

Ако тези условия са изпълнени, тогава е нужно да пуснете заявка за трансфер на домейн от адресhttps://host.bg/domain/ и да извършите плащането по някои от посочените начини на заплащане.

Подробна информация за трансфера на домейн може да прочетете на адрес https://host.bg/domain/