В Интернет съществуват множество т. нар. домейни от високо ниво (Top Level Domains, съкратено TLDs), като основните от тях са .com, .net, .org, .biz и .info. Домейните от високо ниво, които още се наричат „глобални“ или gTLD, се определят от специална международна организацияICANN (Internet Corporation For Assigned Names and Numbers).

Домейните на отделните държави се включват в групата на ccTLD или Country Code TLD. Те се класифицират още като Регионални. Всяка от държавите в света притежава свой собствен домейн – за България това е .bg, за Русия е .ru, за Германия е .de и т.н.

Името, което ще изберете за вашия сайт, задължително трябва да се намира в някоя от съществуващите регионални или глобални домейн области.