Secure Sockets Layer или SSL е специален интернет протокол, който създава криптиран канал за комуникация между уеб сървъра и браузъра. Той предпазва преноса на данни в Интернет от недоброжелателна намеса. Всеки SSL сертификат се състои от публичен и частен ключ. С тяхна помощ се създават защитени сесийни ключове за всяка връзка. Това се случва благодарение на т. нар. “ръкостискане” (handshake), в което случайно число, генерирано от клиентската страна се криптира с публичния ключ. Частният ключ на сървъра единствен може да дешифрира това число, с чиято помощ се създават сесийните ключове. В крайна сметка браузърът автоматично потвърждава, че издателят на сертификата е разпознат. За извикване на сертифицирани сайтове се използва https://.

Нива на криптиране на информацията

Нивата на защита на връзката със SSL сертификат се определят от дължината на ключа, измервана в битове. Информацията се кодира по такъв начин, че единствено получателят на тази информация да може да я декодира. Доставчиците предлагат сертификати с дължина 128-bit и 256-bit или повече. Колкото по-голяма дължина има един сертификат, толкова по-високо ниво на защита осигурява. Един 128 битов сертификат предоставя няколко трилиона комбинации за ключ. Това прави декодирането му без ключ много дълъг и сложен процес.

За да използвате SSL на сървърите на Host.bg е необходимо следното:

1. Да закупите такъв сертификат. Host.bg предлага пълната гама от сертификати на реномирани световни доставчици:

2. Ако закупите сертификат от друг доставчик и ни го изпратите, той не трябва да има „pass phrase“.

3. Освен това ние можем да генерираме неподписан сертификат. За да изпълним това е необходимо:

1. Да сте клиент на хостинг план Премиум, Бизнес или Уеб Про;
2. Да ни изпратите данни за попълване на следните полета:
Country Name (2 letter code) [AU]:
State or Province Name (full name) [Some-State]:
Locality Name (eg, city) []:
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:
Organizational Unit Name (eg, section) []:
Common Name (eg, YOUR name) []:
Email Address []: