Server-Side Include е вид HTML коментар, който се обработва директно от уеб сървъра и генерира динамично променящи се данни в уеб страницата за всяка заявка.

Server Side Includes се вгражда в HTML документ, създаден за интерактивни real-time възможности като: извеждане на текущо време, условно изпълнение базирано на логически сравнения, заявки и ъпдейти на БД, изпращане на е-мейли и др., всичко това без да е нужен CGI скрипт.

SSI е последователност от специални символи(знаци) в HTML страницата. Докато страницата се изпраща от HTTP сървър към клиента, сървъра сканира страницата за тези специални знаци. Когато е намерен такъв знак, сървърът интерпретира данните.

SSI директивите основно имат следния синтаксис:
<!–#element attribute=value attribute=value … –>

Подробна информация за SSI може да прочетете на следния адрес:
https://httpd.apache.org/docs/1.3/howto/ssi.html