SSH (Secure Shell) е протокол за свързване с отдалечен компютър или сървър през мрежата с цел изпълняване на команди на отдалечената машина. Предоставя високо ниво на сигурност по време на комуникацията между машините.

За SSH конекция ви е необходим подходящ софтуер, име на сървъра, потребителско име и парола. За потребителите на Windows, удобен инструмент за SSH достъп до хостинга е програмата PuTTy. Linux дистрибуциите предоставят инструмент със същото име – „ssh“, който може да се извика от конзолата.

SSH е удобен инструмент при импортиране на големи таблици в база данни. За целта файловете първо трябва да се изпратят на сървъра с FTP. След това с помощта на SSH достъп до хостинга, таблиците могат да се импортират в базата данни. Така се заобикаля ограничението на времето за изпълнение на PHP операции, с което ще се сблъскате, ако ползвате инструмента PhpMyAdmin за същата цел.

Host.bg предоставя SSH достъп на клиентите на всички хостинг планове. Паролата и името за достъп през SSH са същите като паролата и името за достъп през FTP. Име на сървъра, потребителско име и парола получавате с мейл при активирането на хостинга. При промяна на името и паролата за FTP достъп се променят и тези за SSH достъп.