PuTTY е клиентска програма за SSH и Telnet мрежови протоколи.

Те се използват за отдалечено управление на машини през Интернет.

Програмата работи по следния начин:

  • Стартирате PuTTY на Windows машина
  • Указвате свързване към друга – например Linux машина
  • PuTTY отваря прозорец (Shell)

Тогава всичко което напишете в този прозoрец се изпълнява директно на Linux машината, и всичко което Linux  машината изпраща обратно се вижда в същият този прозорец.

По този начин можете да работите на Linux машината само с тази конзола, все едно че сте седнали на самата машина.