Поддомейнът е валидно интернет име от вида poddomein.domein.com

Допълнението може да е е дума, съкращение, цифров номер или комбинация от цифри и букви, които са „закачени“ за главния домейн и са отделени от него с точка. В поддомейните могат да се използват латински букви, арабски цифри и символът тире (-), който не може да е в началото или в края на поддомейна.

Host.bg например използва следните поддомейни:

admin.host.bg – за контролния панел,
mail.host.bg или mail3.host.bg за мейл услугите си
и
blog.host.bg – за блога.