Паркирането на домейн представлява насочване на един или няколко домейна към друг домейн. Става дума не за обикновено фреймово пренасочване на домейн към друг домейн, където винаги само насочения домейн остава да се вижда в адрес-бара на браузера, без да се показват пълните адреси на отваряните файлове и папки.

При паркирането на домейн втория (паркирания) домейн показва същите адреси на файлове и директории като домейна, към който е направено насочването, т.е. ако към www.domain-1.com паркираме www.domain-2.com, то при отваряне на файла file.htm  от директорията dir през www.domain-1.com ще се вижда адреса

www.domain-1.com/dir/file.htm

и при отваряне на същия файл от същата директория през www.domain-2.com ще се вижда същия адрес, но „закачен“ към domain-2.com:

www.domain-2.com/dir/file.htm

Т.е. при паркирането на домейн не може да се говори за „основен“ и „второстепенен“ домейн – всички паркирани домейни са равностойни.

Към всички паркирани домейни могат да бъдат създавани пощенски кутии.

Няма ограничения за броя паркирани домейни, независимо от използвания план за споделен хостинг.

Паркирането на домеийн се извършва през модул Паркиране на домейн от контролния панел.

След това е необходимо паркирания домейн да бъде насочен към неймсървърите на „основния“ домейн. Това се прави през модул Домейн инфо от контролния панел, полетата за смяна на неймсървърите са в долната част на страницата.