Всеки хостинг акаунт има ограничение в броя на файловете, които са разположени в него. Ограничението зависи от хостинг плана.

Ограничение в броя на файловете:

Старт – до 50 000 файла;
Персонален – до 150 000 файла;
Премиум – до 300 000 файла;
Бизнес – до 450 000 файла;
Уеб Про – до 600 000 файла;