Наетият сървър представлява мощен компютър (сървър), който е собственост на хостинг компания, каквато е Host.bg и се предлага като услуга за наемане от клиенти с високи изисквания по отношение на достъпа, използваните ресурси, свързаността към Интернет, ъптайм и др.

Услугата е подходяща ако желаете да хоствате натоварени уеб услуги, например електронни магазини с над 10 000 посетители дневно или искате да разполагате с надежден и контролиран от вас e-mail сървър за бизнеса си.