Ако купите от Host.bg само домейн име, без хостинг, тогава получавате контролен панел за домейн, който е с по-малко модули от контролния панел за домейн + хостинг.

Ако сте закупили домейн и хостинг, но след време се откажете от хостинга и задържите само домейна, в този случай контролния панел за домейн + хостинг се редуцира до описания по-долу контролен панел само за домейн.

В контролния панел на домейна се влиза през https://admin.host.bg

Контролния панел само за домейн съдържа модулите:

домейн инфо
уеб пренасочване
email пренасочване
DNS администрация

Модул домейн инфо е аналогичен на модула със същото название от контролния панел за домейн + хостинг. И в този случай през модула може да се сменя информацията за собственика на домейна, може да се заключва/отключва домейна за трансфер, да се сменят неймсървърите на домейна и да се създават собствени неймсървъри. Подробна информация за работа с модула може да видите на страница домейн инфо.

Модул DNS администрация е аналогичен на модула със същото название от контролния панел за домейн + хостинг, т.е. през този модул могат да се създават А, MX и CNAME записи. Подробна информация за работа с модула може да видите на страница DNS администрация.

Модулите, които не присъстват в контролния панел за домейн + хостинг, а ги има само вконтролния панел за домейни, са уеб пренасочване и email пренасочване.

Смяната на паролата за контролния панел на домейна се извършва като кликнете на бутон ЛИЧНИ ДАННИ от горното меню. На същата страница е и опцията за преместване на домейна в друг съществуващ или нов контролен панел.