След успешна регистрация на вашия хостинг и домейн, на указания от вас мейл адрес, получавате информация за IMAP/POP3 и SMTP сървърите и портовете, които трябва да използвате. С помощта на тази информация можете да настроите своя мейл клиент (пощенска програма) за работа с е-поща без да използвате уеб интерфейс.

IMAP, POP3 и SMTP са протоколи за размяна на електронни писма. IMAP (Internet message access protocol) и POP3 (Post Office Protocol version 3) служат за изтегляне на е-пощата. SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) осигурява изпращането.

Съществуват много мейл програми, които можете да използвате за работа с е-пощата си. Най-популярните от тях са:

Outlook Express 2010,
Outlook 2007,
Windows Live Mail,
Mozilla Thunderbird и др.