Продажбата на стоки през електронен магазин е най-близкия до традиционната търговия вид електронен бизнес. Практически всеки търговец на дребно или едро, както и всеки производител може да
„изнесе“ част от бизнеса си в интернет като започне да осъществява продажби онлайн.

Разбира се за да имате виртуален магазин не е задължително непременно да имате и реален – можете да развивате търговия изцяло базирана в интернет.

Електронния магазин представлява софтуер (програма) която позволява на търговеца да представи стоките и услугите си в интернет, а на клиентите – да изберат желаната стока и да извършат заплащане по някой от предвидените начини.

Обикновено такъв софтуер ви позволява да качвате в е-магазина си графични изображения на вашите стоки, описания на стоковите характеристики, информация за цените и т.н., т.е. да изградите ваш собствен стоков онлайн каталог.

Софтуера също трябва да предоставя електронна „количка“ или „кошница“, в която се натрупват избраните от клиента стоки и автоматично се изчислява общата им цена. След като клиента избере за покупка дадена стока или стоки софтуера ви уведомява за направената заявка. Вашето задължение е да експедирате стоката на посочения от клиента адрес като използвате услугите на пощите, на някоя куриерска фирма, или като създадете ваш собствен отдел за куриерски услуги.

Заплащането може да се осъществява по различни начини – чрез банкови преводи, пощенски записи, чекове, на място при доставката или през някоя от международните системи за разплащане като например 2CheckOut, PayPal, AuthorizeNet, SECPay, iPayment, PSiGate и др.

Ако желаете да ползвате българската система за електронни разплащания ePay.bg е необходимо да се регистрирате в www.epay.bg като търовец. ePay.bg е услуга на Datamax.bg; пълна информация по интересуващите ви въпроси може да намерите на адреси www.epay.bg и www.datamax.bg